Μεταφορές/ Transportation

carsPhoto by: Eraas Haider

Ο σημερινός τρόπος μετακίνησης των ανθρώπων αντικατοπτρίζει όχι μόνο τον τρόπο ζωής των πολιτών αλλά και το κατά πόσο ανεπτυγμένη είναι μια κοινωνία. Το να υπάρχουν ολοένα και περισσότερα αυτοκίνητα δεν σημαίνει απαραιτήτως κοινωνική ευημερία και οργάνωση.  Η κυκλοφοριακή συμφόρηση είναι ένα καθημερινό προβληματικό φαινόμενο των πόλεων. Η συνεχής χρήση του αυτοκινήτου εντός των πόλεων μπορεί να είναι δείκτης ενός μη καλά οργανωμένου δικτύου δημόσιων μεταφορών. Εντός μια πόλης θα πρέπει να υπάρχει προσβασιμότητα με υποδομές για διάφορα μέσα μεταφοράς από λεωφορεία, τραμ, μετρό μέχρι ποδηλατοδρόμους και δίκτυα ευρύχωρων πεζοδρομίων. Η χρήση δημόσιων και εναλλακτικών μορφών μεταφορικών μέσων φιλικών προς το περιβάλλον όχι μόνο θα μειώσει το πρόβλημα της οδικής συμφόρησης αλλά θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα στο επιβαρυμένο μικρο-κλίμα  της πόλης. Η μετακίνηση ιδιαίτερα από τον τόπο κατοικίας προς τον τόπο εργασίας των πολιτών σε καθημερινή βάση καταλαμβάνει ένα σημαντικό χρονικό κομμάτι της ημέρας και πολλές φορές ξοδεύεται αρκετός και άσκοπος χρόνος περιμένοντας μέσα στη φρενίτιδα των ωρών αιχμής. Νέες μορφές μετακίνησης όπως το «carpooling» είναι μια πρακτική επιλογή για την μείωση του αριθμού αυτοκινήτων ανά άτομο καθώς και την εξοικονόμηση οικονομικών πόρων από την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης βενζίνης. Σαφώς ένα θέμα που δημιουργείται είναι αυτό των ελλιπών υποδομών για την εφαρμογή αυτών των εναλλακτικών προοπτικών. Ωστόσο, η συνεχής αυξανόμενη ζήτηση για τη χρήση των διάφορων ενναλακτικών μορφών μετακίνησης, λόγω αλλαγής νοοτροπίας, είναι μια μορφή πίεσης η οποία αργά ή γρήγορα γίνεται η κινητήριος δύναμη αναπτυξιακών επενδύσεων λόγω των δυνητικών πολλαπλών οφελών που δημιουργούν οι επενδύσεις με προστιθέμενη περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική αξία.

Της Δέσποινας Καντελέρ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s