Οργανώστε τη βιβλιογραφία σας με το EndNote

Το Endnote είναι ένα σύστημα οργάνωσης και διαχείρισης βιβλιογραφίας και επιστημονικών εργασιών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις εργασίες στα πλαίσια των σπουδών και συνίσταται να χρησιμοποιείται από την αρχή της εκπόνησης κάποιας εργασίας.

Το σύστημα λειτουργεί ως εξής: Τις πηγές από τις οποίες θα πάρετε τα στοιχεία για να γράψετε την εργασία, την λεγόμενη βιβλιογραφία, τις εισάγετε αυτοματοποιημένα μέσα στο Endnote. Αυτό το κάνετε εισάγοντας τις βιβλιογραφικές εγγραφές τις οποίες θα βρείτε μέσα στον online κατάλογο της βιβλιοθήκης, πατώντας απλά την εντολή “insert to Endnote” που υπάρχει σχεδόν σε όλους τους καταλόγους και στις βάσεις δεδομένων. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε κατά την διάρκεια που γράφετε την εργασία απλά με ένα κλικ.

Το Endnote επίσης υποστηρίζει την εισαγωγή κειμένων και εικόνων σε PDF και Word μορφή ως συνημμένα τεκμήρια στην βιβλιογραφική αναφορά. Έτσι για παράδειγμα μπορείτε να επισυνάψετε στην αναφορά σας ολόκληρο το κείμενο που χρησιμοποιείτε, σε ηλεκτρονική μορφή.

Επίσης μπορείτε να επεξεργαστείτε το κείμενό σας, να χρησιμοποιήσετε το ψηφιακό φωσφορίζον μαρκαδοράκι για να υπογραμμίσετε σημαντικά χωρία, να κολλήσετε ψηφιακά sticky notes όπου για παράδειγμα μπορείτε να σημειώσετε το κεφάλαιο για το οποίο θα ήταν καλή μια παράγραφος κλπ.

Τέλος, έχετε τη δυνατότητα να αναζητήσετε από την μηχανή αναζήτησης του EndNote τις βιβλιογραφικές σας αναφορές και να τις εισάγετε αλλά ακόμα και αν δεν βρείτε μια βιβλιογραφική αναφορά, μπορείτε εύκολα και γρήγορα να τις εισάγετε συμπληρώνοντας τα πεδία της εγγραφής. Το EndNote θα το τροποποιήσει σε σωστά γραμμένη βιβλιογραφική αναφορά.

Εάν θέλετε να το αποκτήσετε, τότε ρωτήστε τους καθηγητές ή την βιβλιοθηκονόμο σας εάν διατίθεται στη σχολή/Πανεπιστήμιο σας δωρεάν το EndNote. Στις περισσότερες σχολές έχει αποκτηθεί η άδεια του EndNote για τους φοιτητές και το επιστημονικό προσωπικό και διατίθεται δωρεάν κατά την διάρκεια φοίτησης/απασχόλησης στο επιμέρους ίδρυμα. Εάν δεν διατίθεται δωρεάν, τότε προτείνουμε ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο κάνει την ίδια δουλειά, το λεγόμενο Citavi και το οποίο για την εισαγωγή μέχρι και 100 βιβλιογραφικών εγγραφών διατίθεται εντελώς δωρεάν.

Η ομάδα του Geography on the rocks

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s