Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ανακοινώνει ότι δέχεται υποψηφιότητες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017, στα ακόλουθα γνωστικά πεδία:

  •  Διδακτική Μαθηματικών Επιβλέπων: Καθηγητής Φραγκίσκος Καλαβάσης (1 θέση)
  •  Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Πολυπλοκότητα Επιβλέπων: Καθηγητής Φραγκίσκος Καλαβάσης (1 θέση)
  •  Διδασκαλία Μαθηματικών με Χρήση Εκπαιδευτικού Υλικού Επιβλέπων: Καθηγητής Φραγκίσκος Καλαβάσης (1 θέση)
  •  Εκπαίδευση, Πολιτισμός και Αειφορία Επιβλέπουσα Καθηγήτρια Μαρία Καΐλα (1 θέση)
  •  Ποιότητα στην Εκπαίδευση και Αναλυτικά Προγράμματα Επιβλέπων: Καθηγητής Ιωάννης Χατζηγεωργίου (1 θέση)
  • Ηλεκτρονική Μάθηση – Παιδαγωγικές, Τεχνολογικές, και Λοιπές διαστάσεις Επιβλέπουσα Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη (1 θέση)
  •  Πρακτική Φιλοσοφία και Φιλοσοφικές Πρακτικές σε πολύτροπα περιβάλλοντα Επιβλέπουσα: Καθηγήτρια Ελένη Θεοδωροπούλου (1 θέση)
  •  Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Επιβλέπων: Διονύσιος Γουβιάς, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής (1 θέση)

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.aegean.gr/aegean2/news/2015_16/pms/218_tepaes.pdf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s