Διδακτορική Διατριβή στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (ΔΕΑΠΤ) του Πανεπιστημίου Πατρών

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (ΔΕΑΠΤ) του Πανεπιστημίου Πατρών καλεί όσους ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή στα παρακάτω Θεματικά Πεδία Έρευνας, να υποβάλουν αίτηση.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με τη θεματική περιοχή της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Το Διδακτορικό Δίπλωμα του Τμήματος ΔΕΑΠΤ απονέμεται για πρωτότυπη συμβολή στις παρακάτω θεματικές περιοχές, μεταξύ άλλων:

  • Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
  • Διοίκηση Ποιότητας (Total Quality Management, Business Excellence, Lean Manufacturing,Six Sigma)
  • Διοίκηση Παραγωγής
  • Διαχείριση Ασφάλειας Τροφίμων
  • Μάνατζμεντ Δημόσιου Τομέα
  • Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού.
  • Σχεδίαση και εφαρμογή ευρετικών αλγορίθμων σε προβλήματα χρηματοοικονομικής
  • Επιχειρηματικότητα και Ανταγωνιστικότητα του Αγροτικού Χώρου
  • Στρατηγικές ανταγωνισμού και καινοτομικότητας των Αγροτικών Επιχειρήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής

2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

3. Αντίγραφα πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος (με την αναγνώριση των τίτλων από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. αν είναι από πανεπιστήμιο του εξωτερικού)

4. Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων

5. Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας

6. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις (εάν υπάρχουν)

7. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν)

8. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν κάθε άλλο στοιχείο που, σύμφωνα με την γνώμη τους, θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων να σχηματίσει πληρέστερη άποψη για την επιστημονική και ερευνητική τους ταυτότητα (ηλεκτρονικά σε CD).

Για οδηγίες σύνταξης του Σχεδίου Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Ψωμά Ευάγγελο, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος ΔΕΑΠΤ (email: epsomas@upatras.gr). Για το φάκελο των απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς και για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Τμήματος (Γ. Σεφέρη 2 30 100 Αγρίνιο, τηλ.: 26410 74108‐9, fax: 26410‐74179, e‐mail: gramdeapt@upatras.gr).

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.deapt.upatras.gr/el/announce/siteindex

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s