ΠΜΣ – Χωρική Ανάλυση και Διαχείριση Περιβάλλοντος

Το συγκεκριμένο ΠΜΣ έχει σχέση με την ερμηνεία και επίλυση ζητημάτων στο χώρο με συνάρτηση με την ορθή διαχείριση του περιβάλλοντος. Μερικά από τα Μαθήματα που το απαρτίζουν είναι η Αστική ανάπλαση και ανάπτυξη, η χωρική ανάλυση και διαχείριση του περιβάλλοντος, πολεοδομία, χωροταξία, διαχείριση έργων, συγκοινωνιακός και χωρικός σχεδιασμός κ.ο.κ

Πηγή : http://www.prd.uth.gr/el/courses/postgrad_spatial_analysis/regulation

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s