ΠΜΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ

Η περιβαλλοντική Γεωλογία έχει ως αντικείμενο την μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ρύπανση εδάφους, νερού και ατμόσφαιρας) που συνδέονται αφ΄ ενός με τις γεωλογικές διαδικασίες στο εσωτερικό και την επιφάνεια της Γης, όπως είναι οι σεισμοί, η παρουσία και εκμετάλλευση διαφόρων τύπων κοιτασμάτων, οι μετακινήσεις εδαφικών μαζών, μεταβολές ανάγλυφου και αφ΄ ετέρου τις επιπτώσεις που συνδέονται με έργα και δραστηριότητες (απορρίμματα, λύματα, απόβλητα, τοξικές ουσίες, στείρα μεταλλείων και λατομείων, υπερεκμετάλλευση φυσικών και ορυκτών πόρων κλπ.).

Κατά τα τελευταία χρόνια πολλές χώρες χαρακτηρίζονται από ένα συνεχώς αυξανόμενο αναπτυξιακό ρυθμό, που σηματοδοτείται από την έντονη εκμετάλλευση των ορυκτών πρώτων υλών, συμπεριλαμβανομένων και των υποθαλάσσιων ενεργειακών και ορυκτών πόρων, την κατασκευή μεγάλων τεχνικών έργων και την έντονη οικιστική ανάπτυξη. Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει σαν βασική προϋπόθεση τον σεβασμό στην ποιότητα ζωής, χωρίς καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος (πρόληψη-μείωση-αποκατάσταση) ή της δυνατότητας κάλυψης αναγκών στο μέλλον.

Πηγή : http://www.geol.uoa.gr/index.php/el/component/content/article.html?id=365

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s